Blansko 2023 – program a příspěvky

Téma konference 2023: Proměny cílové skupiny terapeutických komunit. 
Související témata a podtémata: flexibilita TK – integrace cílové skupiny, přizpůsobování TK potřebám a požadavkům cílové skupiny, vývoj a historie TK u nás (zejména novodobá historie od 90. let 20. století), nové výzvy, nároky na tým a jeho vzdělávání.

Stručný harmonogram (podrobněji včetně anotací a odkazů na prezentace viz níže)

Pondělí 13. března 2023:

Registrace a ubytování – průběžně celý den

13.00
Oběd

18.30
Večeře

Úterý 14. března 2023

7.30–9.30
Registrace, ubytování

8.00
Snídaně

Velký sál

10.45
Zahájení

11.00–11.30
Co v komunitě kontraktujeme a čemu věříme
Martina Richterová Těmínová

11.30–12.00
Vychovej si svého psychiatra. 
Ron Marek

12.00–12.30
Je to pravda nebo ne? Aneb sonda do přímé práce s klienty. 
Josef Radimecký

12.30–13.30
Oběd

Velký sál

13.30–14.00
Klientka v substituci v KC SANANIM
Anna Radimecká, Erik Šimek

14.00–14.30
Kdopak by se vlka bál?
Martin Zahálka, Jakub Solčány

14.30–15.00
Sexuální a intimní vztahy v TK – ano či ne
Patrik Folíř, Martina Kopasová, Pavlína Iblová

Malý sál

13.30–15.00
Workshop
Úloha pracovní terapie, její místo v terapeutické komunitě
Marek Novotný

15.00–15.30
Přestávka, občerstvení

Velký sál

15.30–16.00
Odborný přínos Petra Jeřábka
David Adameček, Gabriela Mahrová, Pavlína Danielová

16.00–16.30
Kdybych měl možnost žít svůj živote ještě jednou, zkusil bych příště udělat více chyb. 
Miroslav Čech, Kateřina Zezulková

16.30–17.00
Jak Honza změnil sebe i nás
Filip Dvořák

Malý sál

15.30–17.00
Workshop
Hra na divadlo, kde není nutno se dívat
Veronika Nýdrlová

17.30
Večeře

19.00–20.00
Moderovaná debata – na základě příběhu komunity San Patrignano 
Josef Šedivý

20.00
Společný večer s rautem
Dress code: casual

Středa 15. března 2023:

8.00
Snídaně

Velký sál

9.00–9.30
Klienti s dlouhodobou zkušeností v péči o duševní zdraví aneb jaký je vliv terapeutizované společnosti na terapeutické a sociální služby. 
Tereza Šmejcká, Daniel Wágner, Martin Kalous

9.30–10.00
25 let TK aneb proč měníme program, když to tak hezky fungovalo.
Pavel Hanzal

10.00–10.30
Karlovská Odyssea 2023
Jan Šíp, Lucie Štolcová

Malý sál

9.00–10.30
Workshop
Hledání vlastního tvaru
Vladimír Blažek

10.30–11.00
Přestávka s občerstvením

Velký sál

11.00–11.30
Dva roky specifického doléčovacího programu pro osoby s duální dg.
František Jirový

11.30–12.00
Následná péče Kolping – doléčovací služba pro klienty s duálními diagnózami 
Tereza Pelantová

12.00–12.30
Následná péče a doléčování aneb není jednou do roka Absolventská málo. 
Marek Landa, Oldřich Bažant

Malý sál

11.00–12.30
Workshop
Fototerapie 
Štěpán Borkovec

13.00
Oběd a konec

***

Program včetně anotací:

Úterý 14. března 2023

11.00–11.30
Co v komunitě kontraktujeme a čemu věříme
Martina Richterová Těmínová
Přednáška se bude věnovat tématu obsahu terapeutického kontraktu pro proces úzdravy v terapeutické komunitě. Při tom se otevírá otázka, zda kontrahujeme úzdravu v rámci společenství, kde na terapii participují všichni členové komunity, či zda nabízíme individuální terapii ve skupině. Kdo by měl stát na jednotlivých stranách kontraktu.

11.30–12.00
Vychovej si svého psychiatra
Ron Marek
Retrospektiva mé práce psychiatra v TK

12.00–12.30
Je to pravda nebo ne? Aneb sonda do přímé práce s klienty. 
Josef Radimecký
O závislostech, o lidech se závislostmi, i o procesu jejich léčby stále přetrvává řada mýtů, stereotypů a polopravd. Že jim podléhá laická veřejnost nebo samotní lidé se závislostmi patrně nikoho nepřekvapuje. Horší je, když leckdy nepozorovaně prosakují do naší přímé práci s klienty. V příspěvku se proto pokusím některé takové „průsaky“, s nimiž se setkávám jak ve své přímé práci s klienty komunity, tak jako vedoucí terapeutického týmu a/nebo jako externí supervizor, představit a podrobit kritice.

12.30–13.30
Oběd

Velký sál

13.30–14.00
Klientka v substituci v KC Sananim a následný přechod do TK White Light I
Anna Radimecká, Erik Šimek
Klientka v substituci v KC Sananim, kontroverzní téma, experiment, substituce v TK, revoluce v substituční a pobytové léčbě v TK.

14.00–14.30
Kdopak by se vlka bál?
Martin Zahálka, Jakub Solčány
Kazuistika klientky se substituční terapií Suboxonem v rezidenční léčbě v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. Chtěli bychom posluchače seznámit s našimi zkušenostmi a zkušenostmi klientů s jejím pobytem v našem zařízení.

14.30–15.00
Sexuální a intimní vztahy v TK – ano či ne
Patrik Folíř, Martina Kopasová, Pavlína Iblová
Příspěvek se věnuje dlouhodobě diskutovanému pravidlu v terapeutických komunitách. Polemika se zamýšlí nad tím, jak je s tímto pravidlem nakládáno, proč se ho neustále v různých podobách držíme a je-li možné ho úplně zrušit. Kazuistika a zkušenost z TK kde bylo toto pravidlo zrušeno.

Malý sál

13.30–15.00
Workshop
Úloha pracovní terapie, její místo v terapeutické komunitě
Marek Novotný
Definice PT, její úloha, cíle, prostředky, metody. Průběh PT. Pracovní terapeut, jeho postavení v týmu, role, pracovní náplň.

15.00–15.30
Přestávka, občerstvení

Velký sál

15.30–16.00
Odborný přínos Petra Jeřábka
David Adameček, Gabriela Mahrová, Pavlína Danielová
V dubnu 2023 uplyne 5 let od úmrtí Petra Jeřábka, který pracoval jako ředitel a primář Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. V roce 1996 tam otevřel jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu závislosti u nás, k níž později přibyly další. Podporoval jejich rozvoj a prosadil jejich existenci v resortu zdravotnictví v prostředí psychiatrické nemocnice. Osobně se podílel na terapii klientů. Bořil čistě medicínské pojetí závislosti a zároveň nechtěl vyčleňovat adiktologii z psychiatrie. V jeho pojetí se závislostní chování vyskytuje samostatně jen vzácně, většinou je provázeno dalšími duševními problémy. Psychiatra viděl jako součást multidisciplinárního týmu, který může podpořit léčebný proces indikovanou medikací. Rovnocenně přistupoval k ostatním profesím a oceňoval jejich přínos pro léčbu.
Petr Jeřábek vynikal všeobecným rozhledem a jeho odborný záběr byl široký. Na přednáškách a v publikacích se věnoval tématům psychopatologie závislosti, procesu léčby, farmakoterapie, duálních poruch a zejména specifikám osobnosti lidí se závislostním chováním.
Odborné názory a přesvědčení se v osobě Petra Jeřábka skloubily s osobními postoji. Díky své odvaze a pracovitosti je dokázal přetavit do praktických rozhodnutí a uvést je v život. To se vyplatilo stovkám klientů, kteří se léčbou v bílovodenských terapeutických komunitách vydali cestou zotavení a mohou žít bez závislosti.
Jeřábkův odkaz je stále živý a lze na něj navázat a pokračovat v něm.

Odkaz na stránku s vybranou literaturou Petra Jeřábka

16.00–16.30
Kdybych měl možnost žít svůj živote ještě jednou, zkusil bych příště udělat více chyb. 
Miroslav Čech, Kateřina Zezulková
Pocity viny, osamělost, ztráta smyslu, smrt. Témata, s kterými se denně, nejen u svých klientů, setkáváme. Hagioterapie je forma skupinové, existenciální psychoterapie, která k terapeutickým účelům využívá biblický příběh. Na jeho základě se osvětluje a interpretuje příběh náš vlastní. V omezeném čase se pokusíme představit Hagioterapii prostřednictvím konkrétního biblického příběhu a podrobit ho analýze potenciálních terapeutických aspektů.

16.30–17.00
Jak Honza změnil sebe i nás
Filip Dvořák
Kazuistika o síle skupiny, vztazích v komunitě a změně, které se nedalo vyhnout.
Honza nikdy moc nemluvil. Garantským setkáním se vyhýbal, na skupinách často vypadal, že spí. A vydržel to tak celou léčbu. Honza který z komunity odcházel byl přesto úplně jiný, než Honza, který přišel. Nejen on, když Honza odcházel, jiní jsme byli i my.

Malý sál

15.30–17.00
Workshop
Hra na divadlo, kde není nutno se dívat
Veronika Nýdrlová
Klientům nerada říkám, že budeme dělat divadlo – často tím totiž nastartuji obavy, že se na ně někdo dívat bude. Budeme se hýbat, hledat emoce ve svém výrazu obličeje, hrát si s nimi, oživovat neživé, zkoušet jaký je kontakt se svým tělem a tím i se skupinou. Balíček inspirativních drama technik pro práci se skupinou klientů. Vycházím především z přístupů playback divadlo a gestalt theatre.

17.30
Večeře

19.00–20.00
Moderovaná debata – na základě příběhu komunity San Patrignano
Josef Šedivý
Workshop je diskuzí na téma moci a bezmoci klientů a terapeutů v prostředí terapeutické komunity. Základem je příběh terapeutické komunity San Patrignano v Itálii, který je ke zhlédnutí v dokumentu Netflixu (https://www.netflix.com/cz/title/81010965). Workshop se skládá ze seznámení se s příběhem a následné moderované debatě o tom, jak se zdánlivě neskutečný příběh odráží v našich vlastních zkušenostech, možná i obavách…

20.00
Společný večer s rautem Dress code: casual

Středa 15. března 2023:

8.00
Snídaně

9.00–9.30
Klienti s dlouhodobou zkušeností v péči o duševní zdraví aneb jaký je vliv terapeutizované společnosti na terapeutické a sociální služby
Tereza Šmejcká, Daniel Wágner, Martin Kalous
Příspěvek se snaží reflektovat proměnu služby, která má více klientů, s dlouhodobější zkušeností v péči o duševní a zdraví a to jak přímou terapií, tak znalostmi z oboru či popkultury. Takto terapeutizovaná společnost má jistě vliv jak na službu a její program, tak i na terapeuty, kteří ho garantují. Snažíme se tedy poukázat na několik oblastí komunity, v kterých vidíme možný dopad a nastínit otázky, kterými se můžeme dál zabývat v rámci své profese.

9.30–10.00
25 let TK aneb proč měníme program, když to tak hezky fungovalo.
Pavel Hanzal

10.00–10.30
Karlovská Odyssea 2023
Jan Šíp, Lucie Štolcová
Proměna mladistvé klientely (15–25 let) v TK Karlov v průběhu posledních let. Z jakého rodinného zázemí naši současní klienti pochází a co mají odžito? Kdo jsou, co řeší a jaké jsou jejich potřeby? Umíme na ně správně reagovat, když jsme v týmu stále méně mladí? A je jasně strukturovaný program komunity základním zdrojem v léčbě? Jaké změny si můžeme dovolit a v jakém tempu, aby je komunita dobře vstřebala a nevytratily se základní principy léčby?

Malý sál

9.00–10.30
Workshop
Hledání vlastního tvaru
Vladimír Blažek
Technika „Hledání vlastního tvaru „formou práce s hlínou v symbolické rovině demonstruje možnost změny, která je nezbytná pro opouštění nevyhovujících vzorců chování a vede k osobnostnímu růstu, procesu individuace. Hlína je svým charakterem vhodným materiálem, který umožňuje měnit starý tvar v nový, do něhož jsou projikovány představy a přání a je výsledkem jedincovy kreativity.

10.30–11.00
Přestávka s občerstvením

Velký sál

11.00–11.30
Dva roky specifického doléčovacího programu pro osoby s duální dg.
František Jirový
Autor se ohlédne za dvěma roky pilotního doléčovacího programu organizace Magdalena o.p.s. v Praze Podolí. Vedle rekapitulace se bude věnovat úskalím práce s touto klientelou, limitům spolupráce s místními organizacemi pro duševně nemocné a v neposlední řadě i DBT terapii.

11.30–12.00
Následná péče Kolping – doléčovací služba pro klienty s duálními diagnózami 
Tereza Pelantová
Obsahem příspěvky bude představení služby, popis jejího vzniku a průběžného vývoje do současné podoby. Rádi bychom přidali i závěry z evaluace, která ve službě probíhá.

12.00–12.30
Následná péče a doléčování aneb není jednou do roka Absolventská málo
Marek Landa, Oldřich Bažant
Oba mají za sebou dlouhodobou léčbu v terapeutických komunitách. Přicházejí s vlastním prožitkem toho, co pro ně následná péče znamená, jak přistupují k doléčování, jaké to pro ně je, když mohou své komunity po letech navštívit. Představí i koncept toho, co sami založili a taky to co se jim osvědčilo v jejich životech.

Malý sál

11.00–12.30
Workshop
Fototerapie 
Štěpán Borkovec
Během prakticky laděné dílny si budete moci vyzkoušet, jak lze pracovat s fotografiemi v rámci TK a jakým vývojem prošla tato zprvu arte-terapeutická metoda v TK Sejřek za poslední roky. Praktická část bude doplněna o krátkou teoretickou prezentaci a diskusi.