O konferenci

Konference proběhne 2. a 3. března 2017 v Univerzitním centru v Telči.

Konference je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. Zvláště pak zveme k účasti pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou také příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou rovněž poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

Program a příspěvky z minulé konference najdete na této stránce.

Konferenci v roce 2017 pořádá Společnost Podané ruce o.p.s. (TK Podcestný mlýn).

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference).

Záštita nad konferencí

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, zastupitel města Dačice, místopředseda KDU-ČSL.