Vzpomínky a ohlasy na libereckou konferenci

Konečně zveřejňujeme několik fotografií z proběhlé konference. Chceme se s vámi také podělit o výstupy z hodnotících dotazníků, kterých jsme vybrali celkem 66, z toho 43 od pracovníků terapeutických komunit, 12 z doléčovacích center, 5 z léčeben, 1 od studenta a 5 od ostatních.

Nejlépe byly hodnoceny následující příspěvky: Práce s relapsem v TK (32 hlasů), Mužská skupina v programu TK Podcestný mlýn (29 hlasů) a Konflikt mezi striktním a liberálním přístupem ke klientovi v léčbě (27 hlasů).

Další hodnocení (známkováno jako ve škole):
Jak hodnotíte možnost využítí odborných informací ve Vaší organizace (průměr): 1,74
Jak hodnotíte organizační zajištění konference (průměr): 1
Jak hodnotíte místo konání konference (prostory) – průměr: 1,18
Jak hodnotíte večerní program (večeře, bowling) – průměr: 1,37
Jak splnila konference Vaše očekávání (průměr): 1,42

Vybíráme z ohlasů: Skvělá organizace a občerstvení! Děkujeme! Přál bych si, aby se povedlo organizovat konferenci TK každý rok. Delší časový prostor (přidat 15 min na diskuzi). Některé přednášky neměly dostatečnou odbornou hodnotu a snižovaly úroveň konference. Přála bych si více workshopů. Některé zajímavé přednášky mě zklamaly kvalitou přednášejícího. Program sestavený dobře. Pochvala klientům TK Advaita. (Pozitivních ohlasů bylo víc, ale hodně se opakovaly.)

 

Workshop k problematice ADHD u klientů terapeutických komunit

Během konference proběhlo společné setkání v rámci projektu „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“ (NETAD – CZ.1.07/2.4.00/17.0111).

Profesor PhDr. Michal Miovský, Ph.D., na workshopu představil východiska, cíle a výzkumné otázky vzorového projektu. Hovořil také o testových bateriích, které se budou při výzkumu používat. Zmínil rovněž přínosy pro zapojené terapeutické komunity a uvedl rizika a možné problémy studie. Účastníci konference s ním následně diskutovali zejména o předpokládaném způsobu sběru dat v jednotlivých terapeutických komunitách.

Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

NETAD

Kompletní anotace sdělení:

Celý příspěvek