MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. – literatura

Odkazy na vybrané zdroje k příspěvku Odborný přínos Petra Jeřábka na konferenci v Blansku:

JEŘÁBEK, Petr. Příspěvek k symptomatologii a diagnostice závislosti na alkoholu. Protialkoholický obzor [online]. 1992, 27(5), 279-286 [cit. 2023-04-22]. ISSN 0862-0350. Dostupné z: https://adzpo.sk/images/articles/po-1992-27-5-279-286.pdf

Jeřábek, P. (2000). Osobnost toxikomana. Psychiatrie pro praxi,1: 3: 99 – 102.

JEŘÁBEK, Petr. Imanentní problémy toxikomanovy duše: 9. celostát. konf. Společnosti pro návykové nemoci a 42. konf. sekce AT při ČLS JEP, Měřín, 19.-23.5.2003. Abstrakta a přednášky. Adiktologie. 2003, 3(S2), 38-43. ISSN 1213-3841

JEŘÁBEK, Petr. Psychoanalytická teorie a nepsychoanalytická praxe. Alkoholizmus a drogové závislosti [online]. 2003, 38(1), 49-61 [cit. 2023-04-22]. Dostupné z: https://www.adzpo.sk/images/articles/adzpo-2003-38-1-049-061.pdf

JEŘÁBEK, Petr, Ludmila JAHODOVÁ a Gabriela MAHROVÁ. Sny toxikomanů: 9. celostát. konf. Společnosti pro návykové nemoci a 42. konf. sekce AT při ČLS JEP, Měřín, 19.-23.5.2003. Abstrakta a přednášky. Adiktologie. 2003, 3(S2), 43-46. ISSN 1213-3841.

JEŘÁBEK, Petr. Terapeutický proces v adiktologii: Sborník z 10. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP. Měřín, 24.-28.5.2004. In: Adiktologie. Sborník z 10. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP. Měřín, 24.-28.5.2004. 2004, s. 388-390. ISSN 1213-3841.

JEŘÁBEK, Petr. Struktura osobnosti drogově závislých: disertační práce. 2004. Vedoucí práce Jaroslav Bouček. Olomouc: Univerzita Palackeho, Lekařska fakulta.

JEŘÁBEK, Petr. Multidisciplinární přístup v léčbě závislosti na alkoholu: [z XI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP, Měřín, 2.-5.5.2005. Příspěvek]. Adiktologie. XI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP, Měřín, 2.-5.5.2005. 2005, 5(S2), 261-265. ISSN 1213-3841.

JEŘÁBEK, Petr. Osobnostní dispozice k drogové závislosti. Klinický pohled. Adiktologie [online]. 2006, 6(4), 492-505 [cit. 2023-04-22]. ISSN 1213-3841. Dostupné z: http://199757.w57.wedos.ws/wp-content/uploads/2018/09/2006_4_Jerabek_Osobnostni-dispozice.pdf

Jeřábek, P. (2007). Klientela TK. In P. Nevšímal, Terapeutická komunita pro drogově závislé II: česká praxe (pp. 18-30). Středočeský kraj. https://docplayer.cz/17321501-Terapeuticka-komunita-pro-drogove-zavisle-ii-ceska-praxe.html

Jeřábek, P. (2008). Psychopatologie závislosti. In Kalina, K. a kol., Základy klinické adiktologie. Kap. 4. Praha: Grada Publishing, 53–74.

JEŘÁBEK, Petr. Quo vaditis, adiktologické guidelines?. Adiktologie [online]. 2010, 10(1), 5-8 [cit. 2023-04-22]. ISSN 1213-3841. Dostupné z: http://199757.w57.wedos.ws/wp-content/uploads/2018/09/2010_1_Jerabek_Editorial.pdf

JEŘÁBEK, Petr. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek. Klinická psychiatrie. 2011, 161-201. ISBN 978-80-87323-00-7.

JEŘÁBEK, Petr. A comprehensive concept of the psychopathology of substance addiction. Adiktologie [online]. 2013, 13(2), 166-177 [cit. 2023-04-22]. ISSN 1213-3841. Dostupné z: http://199757.w57.wedos.ws/wp-content/uploads/2018/09/2013_02_Jerabek_Komprehenzivn%C3%AD-koncept.pdf

Jeřábek, P. (2015). Integrativní přístup v léčebném kontinuu. In K. Kalina, Klinická adiktologie (pp. 247–257). Grada Publishing.

JEŘÁBEK, Petr, 2015. Psychopatologie závislosti. In: KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, s. 190-210. Psyché (Grada). ISBN 9788024743318.