Liberec 2013 – program a příspěvky

Ústní sdělení

4. dubna 2013

10.15–11.45

Jeřábek, P., Mahrová, G. (Psychiatrická léčebna Bílá Voda)

Deset kolizních zásad v praxi TK

Dvořáková, A., Stehlíková, V. (Psychiatrická léčebna Bílá Voda , Terapeutická komunita Fénix)

Rituály očima klientů a terapeutů v TK Fénix

Kabíček, J. (Magdaléna o.p.s. – následná péče CHRPA)

Úskalí supervizní praxe v našich terapeutických komunitách

12.15–13.45

Paulík Lichková, A. (ADVAITA, o. s. – Terapeutická komunita ADVAITA)

Práce s relapsem v terapeutické komunitě

Hanzal, P., Jirový, F. (Terapeutická komunita Magdalena)

Konflikt mezi „striktním“ a „liberálním“ přístupem ke klientovi v léčbě

Radimecký, J. (WHITE LIGHT I, o.s.)

Jak pracujeme se vztahem

15.15–16.45

Karásek, D. (Sdružení Podané ruce, o.s. – Terapeutická komunita Podcestný Mlýn)

Mužská skupina v programu TK Podcestný Mlýn aneb muži v krizi v mužské krizi

Harbáčková, M., Putnová, J., Šíp, J. (TK  Karlov, os Sananim)

Specifika léčby matek v terapeutické komunitě

17.15–18.15

Tumlířová, R. (Občanské sdružení Kaleidoskop)

Trauma a terapeutická komunita

Havlíčková, M. (Sdružení Podané ruce, o.s. – Terapeutická komunita Podcestný Mlýn)

Poruchy příjmu potravy u drogově závislých klientů/tek léčících se v terapeutických komunitách

5. dubna 2013

9.00–10.30

Miovský, M., Čablová, L. (Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze)

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách – workshop k projektu

Nevšímal, P., Fialová, H. (Magdaléna, o.p.s.)

Změny patologických rysů osobnosti a copingových stylů v průběhu léčby v TK

11.00–12.30

Laštovica, M., Cinková, L. (Psychiatrická léčebna Bílá Voda)

Specifika terapeutické komunity ve zdravotnictví

Husáková, M. (Česká asociace pro psychické zdraví – terapeutická komunita Mýto)

Specifika práce v terapeutické komunitě se zaměřením na klienty s duševním onemocněním schizofrenního okruhu

Radimecký, J., Zim, M. (WHITE LIGHT I, o. s.)

Proces léčby v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. očima klientů

12.45

Závěr

 

Vývěsková sdělení

Pečtová, K.(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: klinická psychologie)

Attachment osob zneužívajících návykové látky

Siatka, R. (Psychiatrická léčebna Bílá Voda)

Podpůrné a rizikové faktory v léčbě v TK Fénix

Program v PDF