O konferenci

Konference proběhne 4. a 5. října 2021 v Emauzském klášteře v Praze .

Téma konference: Tradice a inovace

Odborné příspěvky ve formátu 20 minut přednáška a 10 minut diskuse lze přihlásit do 31. srpna na e-mail Martina Hulíka hulik@sananim.cz. Prosíme jména autorů, název a krátkou anotaci. Předpokládáme vydání sborníku konference v elektronické podobě. Lze přihlásit i workshop v rozsahu maximálně 90 min. anebo poster. Kromě zvaných přednášejících nejsou autoři sdělení osvobozeni od platby konferenčního poplatku.

K účasti na konferenci se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře do 17. září. Přihlášení prosím neodkládejte, kapacita sálu je omezená.
Aktuálně 17. 9. 2021: Zůstává ještě několik volných míst. Přihlásit se na konferenci bude možné do naplnění kapacity sálu. Odkaz na přihlašovací formulář po uzavření přihlašování přestane fungovat.

Během konference je zajištěno v rámci poplatku 750 Kč občerstvení, sendvič k pondělnímu obědu a večerní raut (jídlo) v nedalekém Café Therapy.

Studenti denního studia mohou na adrese hulik@sananim.cz písemně požádat o snížený účastnický poplatek na 400 Kč. 

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Parkovat doporučujeme na odstavných parkovištích na okraji Prahy a poté použít hromadnou dopravu (zastávka tramvaje a stanice metra Karlovo náměstí).

Konference pracovníků terapeutických komunit je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. K účasti zveme rovněž pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou i příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou také poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

Konferenci pořádá SANANIM v roce 30. narozenin Terapeutické komunity Němčice. Kromě této terapeutické komunity SANANIM provozuje také Terapeutickou komunitu Karlov

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Následovaly konference v Blansku, Telči, a v Bílé Vodě. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference – v seznamu je třeba vyhledat „Sborník konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR“).