O konferenci

Konference proběhne 14. a 15. března 2023 v Blansku.  

Téma konference 2023: Proměny cílové skupiny terapeutických komunit. 
Související témata a podtémata: flexibilita TK – integrace cílové skupiny, přizpůsobování TK potřebám a požadavkům cílové skupiny, vývoj a historie TK u nás (zejména novodobá historie od 90. let 20. století), nové výzvy, nároky na tým a jeho vzdělávání.

Další informace a přihlašování příspěvků připravujeme.

Další informace na této stránce nejsou aktuální.

Další odborné příspěvky už nelze přihlásit.
Kromě zvaných přednášejících nejsou autoři sdělení osvobozeni od platby konferenčního poplatku.

Aktuálně 30. 9. 2021: Přihlašování na konferenci bylo ukončeno.

Během konference je zajištěno v rámci poplatku 750 Kč občerstvení, sendvič k pondělnímu obědu a večerní raut (jídlo) v nedalekém Café Therapy.

Studenti denního studia mohou na adrese hulik@sananim.cz písemně požádat o snížený účastnický poplatek na 400 Kč. 

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Parkovat doporučujeme na odstavných parkovištích na okraji Prahy a poté použít hromadnou dopravu (zastávka tramvaje a stanice metra Karlovo náměstí).

Konference pracovníků terapeutických komunit je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. K účasti zveme rovněž pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou i příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou také poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

Konferenci pořádá SANANIM v roce 30. narozenin Terapeutické komunity Němčice. Kromě této terapeutické komunity SANANIM provozuje také Terapeutickou komunitu Karlov

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Následovaly konference v Blansku, Telči, a v Bílé Vodě. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference – v seznamu je třeba vyhledat „Sborník konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR“).