O konferenci

Konference proběhne 20. a 21. března 2019 v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě.

Konference je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. Zvláště pak zveme k účasti pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou také příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou rovněž poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

Konferenci v roce 2019 pořádá Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (TK Fides, Fénix, Harmonie a Tao).

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference).