O konferenci

Příští konference proběhne v termínu 4.-5. října 2021 v Praze v Emauzích. Konference proběhne pouze za osobní účasti, online verzi neplánujeme. 


Uvedené informace nejsou aktuální.

Konference proběhne 20. a 21. března 2019 v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě (PNMO)

V rámci oslav 65. výročí PNMO Bílá Voda proběhnou Jarní bílovodenské dny složené ze dvou navazujících konferencí: 19. 3. 2019 proběhne Konference Olomouckého kraje s názvem Adiktologie včera, dnes a zítra. Následovat bude 20.-21. 3. 2019 Konference pracovníků terapeutických komunit.

Odborné příspěvky v jednotném formátu 20 minut přednáška a 10 minut diskuse lze přihlásit na e-mail gabriela.mahrova@seznam.cz. Prosíme jména autorů, název a krátkou anotaci. Nabízíme možnost publikace v tištěném sborníku, který vydáváme ve spolupráci s katedrou sociální pedagogiky Ostravské univerzity, odborným garantem sborníku je Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Loňský sborník bude na konferenci k dispozici. 

Možnost přihlásit se k pasivní účasti bude oznámena po sestavení programu a po spuštění registračního formuláře.

Krajská konference je bez poplatku a je zajištěno občerstvení a oběd.

Během Konference pracovníků terapeutických komunit je zajištěno v rámci poplatku 600 Kč občerstvení, oběd, večerní raut. 

V PNMO se lze ubytovat za 165 Kč za noc.

Konference pracovníků terapeutických komunit je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. K účasti zveme rovněž pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou i příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou také poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

Konferenci v roce 2019 pořádá Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské (TK Fides, Fénix, Harmonie a Tao). 

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Následovaly konference v Blansku a v Telči. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference).