O konferenci

Příští konference proběhne v roce 2025.

***

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Následovaly konference v Blansku, Telči, Bílé Vodě, v Praze a v Blansku. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference – v seznamu je třeba vyhledat „Sborník konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR“).