O konferenci

Konference proběhne 14. a 15. března 2023 v Blansku v hotelu Vyhlídka.  

Téma konference 2023: Proměny cílové skupiny terapeutických komunit. 
Související témata a podtémata: flexibilita TK – integrace cílové skupiny, přizpůsobování TK potřebám a požadavkům cílové skupiny, vývoj a historie TK u nás (zejména novodobá historie od 90. let 20. století), nové výzvy, nároky na tým a jeho vzdělávání.

***

Konference pracovníků terapeutických komunit je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Vítáme účast kolegů z navazujících služeb, ať už z těch, které lidi do terapeutických komunit doporučují, tak i z těch, kde klienti terapeutických komunit pokračují v následné péči. K účasti zveme rovněž pracovníky psychiatrických nemocnic a věznic, kde v léčbě využívají principy terapeutické komunity.

Žádoucí jsou i příspěvky pracovníků terapeutických komunit, které nejsou primárně zaměřeny na léčbu závislých.

Cenné jsou také poznatky z výzkumu se vztahem k terapeutickým komunitám.

***

Konferenci pořádá Sekce terapeutických komunit Asociace poskytovatelů adiktologických služebKolpingovo České republiky, které provozuje Terapeutickou komunitu Sejřek.  

Konference se konala poprvé v roce 2013 v Liberci. Následovaly konference v Blansku, Telči, Bílé Vodě a v Praze. Myšlenka věnovat se terapeutickým komunitám na samostatných pravidelných konferencích se zrodila v Sekci terapeutických komunit Asociace nestátních organizací, inspirací byla konference věnovaná dvacátému výročí otevření Terapeutické komunity SANANIM Němčice v roce 2011 (odkaz na sborník z konference – v seznamu je třeba vyhledat „Sborník konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR“).

***

INFORMACE K ORGANIZACI

V nejbližší době začneme přijímat anotace příspěvků a workshopů, z nichž pak programový výbor konference sestaví program. Následně spustíme přihlašování k účasti na konferenci.

Konferenční poplatek:
Účastníci z členských organizací Asociace poskytovatelů adiktologických služeb: 600 Kč
Účastníci s příspěvkem (platí pro prvního autora): 600 Kč
Ostatní účastníci: 1000 Kč

Ubytování v hotelu Vyhlídka za 500 Kč na noc.

Strava v hotelu: snídaně 130 Kč, oběd 115 Kč, večeře 105 Kč.
Během dne k dispozici voda, káva, drobné občerstvení.