Archiv autora: David

Konference v Blansku 2023

Březnová konference v Blansku se vydařila. Více než stovka účastníků vyslechla zajímavé příspěvky a diskutovala na přednáškách, workshopech i v kuloárech.

Na stránku s programem konference jsme umístili většinu prezentací.

Prezentace z konference v Blansku

Na stránku s programem konference jsme umístili většinu prezentací.

PhDr. Jiří Broža nám navíc poslal ke stručné prezentaci podrobnější text:

Pravidla a lidská důstojnost – rozpor nebo jednota?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

chci se s vámi podělit o jeden svou představu – Co si představuji pod pravidly a co si myslím o tom, jak vznikají.

Nejprve bych je rád rozdělil na vnitřní a vnější. Vlastně raději chronologicky – vnější a vnitřní. Nebo ještě lépe: vnější – vnitřní – a zase vnější.

Celý svět všechno, co na něm i mimo něj existuje, podléhá pravidlům. A vše se jimi řídí, aniž bychom o tom uvažovali. Např. pravidlo narození, po kterém následuje smrt. I když narození konkrétní bytosti bychom mohli spíš zařadit do kategorie náhod než pravidel. V každém případě bych se u něj chvilku rád zastavil.

Už těsně po narození se stáváme součástí pravidel. Pravidelně dýcháme, pravidelně máme hlad a žízeň a pravidelně to zase jde ven – čůráme, kakáme… Tato pravidla nás nezbavují lidské důstojnosti, pokud k pravidelnému vyměšování nedochází nekontrolovaně na základě pudových impulsů i v době, kdy třeba na konferenci mluvíme o svém tématu. Celý příspěvek

Vzpomínky a ohlasy na libereckou konferenci

Konečně zveřejňujeme několik fotografií z proběhlé konference. Chceme se s vámi také podělit o výstupy z hodnotících dotazníků, kterých jsme vybrali celkem 66, z toho 43 od pracovníků terapeutických komunit, 12 z doléčovacích center, 5 z léčeben, 1 od studenta a 5 od ostatních.

Nejlépe byly hodnoceny následující příspěvky: Práce s relapsem v TK (32 hlasů), Mužská skupina v programu TK Podcestný mlýn (29 hlasů) a Konflikt mezi striktním a liberálním přístupem ke klientovi v léčbě (27 hlasů).

Další hodnocení (známkováno jako ve škole):
Jak hodnotíte možnost využítí odborných informací ve Vaší organizace (průměr): 1,74
Jak hodnotíte organizační zajištění konference (průměr): 1
Jak hodnotíte místo konání konference (prostory) – průměr: 1,18
Jak hodnotíte večerní program (večeře, bowling) – průměr: 1,37
Jak splnila konference Vaše očekávání (průměr): 1,42

Vybíráme z ohlasů: Skvělá organizace a občerstvení! Děkujeme! Přál bych si, aby se povedlo organizovat konferenci TK každý rok. Delší časový prostor (přidat 15 min na diskuzi). Některé přednášky neměly dostatečnou odbornou hodnotu a snižovaly úroveň konference. Přála bych si více workshopů. Některé zajímavé přednášky mě zklamaly kvalitou přednášejícího. Program sestavený dobře. Pochvala klientům TK Advaita. (Pozitivních ohlasů bylo víc, ale hodně se opakovaly.)

 

Workshop k problematice ADHD u klientů terapeutických komunit

Během konference proběhlo společné setkání v rámci projektu „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“ (NETAD – CZ.1.07/2.4.00/17.0111).

Profesor PhDr. Michal Miovský, Ph.D., na workshopu představil východiska, cíle a výzkumné otázky vzorového projektu. Hovořil také o testových bateriích, které se budou při výzkumu používat. Zmínil rovněž přínosy pro zapojené terapeutické komunity a uvedl rizika a možné problémy studie. Účastníci konference s ním následně diskutovali zejména o předpokládaném způsobu sběru dat v jednotlivých terapeutických komunitách.

Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

NETAD

Kompletní anotace sdělení:

Celý příspěvek